Forside

Sommergymnastik 2018

 

Onsdag uge 14-24

Hold

Aldersgruppe

Træningstidspunkt

Instruktører

Børne Spring

0.-3. klasse

Kl. 16.30-18.00

Louise, Katarina, Sofie og Cathrine

Spring Mix

4. klasse og opefter

Kl. 18.00-19.30

Morten og Lotte

 

------------------------------------------------------------------------------O----------------------------------------------------------------------------

Sortebakken Gymnastikforening afholder generalforsamling tirsdag d. 17. april 2018 kl. 19.00 i Sortebakke Hallernes cafeteria.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af årsregnskab, samt evt. Fremlæggelse af næste års budget

4. Indkomne forslag

5. Valg i henhold til §4

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8. Evt.

 

(Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16år og som har været medlem af foreningen indenfor det sidste år har stemmeret. Forældre til børn under 16år, der indenfor det sidste år har været medlem af foreningen, har én stemme pr. barn).

 

Sortebakken Gymnastikforening afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 17. april 2018 kl. 20.00 i Sortebakke Hallernes cafeteria.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Så kører vi igen...

Hjemmesiden er under opbygning.

 

Indtil videre kan du her på siden finde:

- Sommergymnastik

- Tilmelding til hold

- Årskalenderen

- Gymnastik Skole

- Informationer om bestyrelsen (nederst på siden)

Bestyrelsen

Pr. april 2017

 

 

Formand: Helle Andersen - h.t@andersen.mail.dk - Tlf. 4218 2461

 

Næstformand: Louise Heilesen - louise-gymnastik@live.dk - Tlf. 2272 9297

 

Økonomiansvarlig: Helle Andersen - h.t@andersen.mail.dk - Tlf. 4218 2461

 

Sekretær: Vibeke Bøgh-Kristensen - thisen1952@hotmail.com - Tlf. 2033 6616

 

Menigmedlem: Anette Sevel - anettemikkelsen@hotmail.com - Tlf. 2871 4837

 

Menigmedlem: Birgitte Jespersen - bkjespersen@Hotmail.com - Tlf. 5090 7845

 

 

1. suppleant: Morten Floor

 

2. suppleant: Kitten Byrialsen

Opgaver uden for bestyrelsen

 

Kasser:

 

Kontingentansvarlig: Kitten Byrialsen

 

Gymnastik Skoleleder: Louise Heilesen

Copyright @ All Rights Reserved