Handelsbetingelser for indbetaling til Sortebakken gymnastik Forening

Følgende er gældende for alle handler mellem Sortebakken Gymnastik Forening og medlemmer af Sortebakken Gymnastik Forening. For at indbetale kontingent m.m., skal medlemmet være over 18 år. For medlemmer under 18 år kan forældre foretage indbetalingen. Forældre kan ligeledes indbetale til medlemmer over 18 år. Når du tilmelder dit barn til gymnastik er det vigtig at du tilmelder med dit barns navn og fødselsdato. 

Betaling
Sortebakken Gymnastik Forening modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron & Mastercard. Du kan også betale med MobilPay. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.

Kontingent kan betales forud eller senest efter 2 træningsgange. 

Ved fortrydelse refunderes kontingentet kun inden 3. træningsgang. Efter dette refunderes kontingentet ikke.

Ved senere start betales fuld kontingent senest 6 dage efter start - kontingenten refunderes ikke.

Ved overdragelse til inkasso vil medlemskab af Sortebakken Gymnastik Forening blive deaktiveret, indtil udestående restancer er blevet betalt.

Ordrebekræftelse og kvittering

Straks efter indbetaling via vores hjemmeside er det muligt at udskrive en kvittering fra tilmeldingssystemet, da medlemmet herefter er registreret som deltager. Det er ikke nødvendigt at medbringe kvittering til træning.

Aftaleperiode

Medlemskabet løber i den forudbetalte periode og fornyes ikke automatisk.

Reklamationsret

Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er medlemskab af Sortebakken Gymnastik Forening ikke omfattet af en reklamationsret. Det er dog muligt at klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, der findes uhensigsmæssige. Alle klager vil blive behandlet af bestyrelsen. Bestyrelsen kan kontaktes på e-mail: info@sgf2011.dk

Forbehold og priser

Vi forbeholder os retten til at ændre kontinget på hold i foreninge til sæsonstart ved både sommer - og vintersæson. Vi tager forbehold for tryk/tastefejl.

Opsigelse

Medlemsskabet kan opsiges af begge parter uden varsel. Opsigelsen skal ske skriftligt til bestyrelsen. Når bestyrelsen har godkendt opsigelsen vil kunden modtage en bekræftigelse på opsigelsen. Vær opmærksom på at betalt kontingent ikke nødvendigvis refunderes.

Kontingentet kan kun refunderes i særlige tilfælde. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at tage stilling til eventuel refusion i hvert enkelt tilfælde samt eventuelst at forlange en lægeattest.

Foreningen kan uden varsel lukke medlemskabet, hvis et af følgende tilfælde gør sig gældende:

Fotografering

Der fotograferes til diverse arrangementer og til enkelte træniner. Fotos bruges på hjemmesiden og i PR øjemed. Hvis man ikke ønsker dette, skal man kontakte Sortebakken Gymnastik Forenings bestyrelse. 

 

Opdateret 6/4 2022